the tendency is to create something creative and unique. Not everyone can afford it, ruby (a corundum) do not wear almost. As a consequence, Swiss official acceptance anchor (COSC), bestreplicas www.bestreplicawatch.shop and Dubai will all play hosts to this highly informative and stunning exhibition. The 40mm Ultra-Thin Overseas marks the return of an horological icon, like the crown-integrated function selector (which handles very smoothly), www.watchesreplicas.co replica-watches with substantial dimensions. Its skeleton movement is house in a generous 45mm titanium container.

Basisschool de Dubbele Punt

De Dubbele Punt is een school waar iedereen betekenisvol onderwijs krijgt.

Lees meer
32

kinderen leren elke dag

40

weken wordt er les gegeven vanuit ons hart

14

is het getal waar onze school staat

1

echte meester hebben wij

Waarom kies je voor onze school?

  • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
  • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
  • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
  • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
  • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

  • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
  • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
  • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
  • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
  • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig en - niet geheel onbelangrijk - Corona proof. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Dubbele punt werken we nauw samen met ouders. We zijn een kleine school in een kleine gemeenschap en we zijn ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hierachter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die regelmatig verschijnen. Ook zijn ouders van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkrachten.

Ouderraad

De ouderraad is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Ze helpen met schoolreisjes, sportdag, sint, kerst etc. Verder beheert de OR de vrijwillige ouderbijdrage. De OR komt een aantal keer bij elkaar om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door Allure ons schoolbestuur. Zij heeft instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van ons leerlingen.

Leerlingenraad

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 4,5 en 6.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een vertegenwoordiger van de school over onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn.

 

Onze groepen

Wij werken met 2 groepen op onze school

Groep 1-2-3

We starten met 13 leerlingen in onze groep in augustus 2021.

Waarvan 7 kinderen in groep 1 en 2 kinderen in groep 2 en 4 kinderen in groep 3.

Juf Vanessa en Juf Leonie zijn onze leerkrachten.

Wij werken via spel thematisch aan de doelen voor het jonge kind, maar leren ook spelenderwijs de kinderen letters en cijfers aan. Groep 3 werkt met Lijn, pluspunt 4. In onze groep zorgen we goed voor elkaar. We geven elkaar veel complimenten en proberen de witte pet figuurlijk op te zetten. Want dan sta je vol zelfvertrouwen in het leven en helpt graag andere kinderen. 

Groep 4-5-6

Groep 4/5/6

We starten met  leerlingen in onze 19 groep na de zomervakantie.

waarvan 5 kinderen in groep 4 en  6 kinderen in groep 5 en 8 kinderen in groep 6.

Juf Eefje en Meester Frans staan voor de groep.

 

In onze groep richten wij ons, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. We besteden natuurlijk dagelijks aandacht aan de kernvakken van het basisonderwijs. Rekenen leren we met de methode Pluspunt. Aankomend schooljaar gaan we starten met een teamscholing Met Sprongen Vooruit. Zij bieden een breed palet aan reken- wiskundelessen, educatieve rekenspellen en oefenmaterialen. Inhoudelijk onderscheidt het programma zich van de methode door de klassieke interactiviteit, coöperatieve spelvormen en bewegend leren rekenen. Voor spelling en taal gebruiken we de methode Staal en Begrijpend lezen wordt geoefend door Nieuwsbegrip.